Aktivní dovolená pro celou rodinu

Bosna a Hercegovina na kole

Termín: 02.08.2023 - 13.08.2023, 12 dní
Cena od: 13 800 Kč

Foto: CK Kudrna

Balkánské bajkování po horách Bosny a Hercegoviny

""Lid vůbec chová se k cyklistům naprosto slušně; po celé cestě neměl jsem nejmenší nepříjemnosti. Potká-li cyklista jezdce neb soumary, tu prosí jej majitelé bázlivých zvířat, aby sestoupil s kola, a učiní-li tak, poděkují velmi přívětivě. Stane-li se cyklistovi něco na kole, netají kolemjdoucí své radosti z toho, 'že gospodin rozbil koně', ale postojí a táží se s účastenstvím, mohou-li býti při správě nápomocni. Za pomoc nežádají náhrady nijaké, nutno jim takřka vnutiti několik krejcarů, neb ještě lépe trochu tabáku. (Doporučuje se míti s sebou několik balíčků obyčejného tabáku bosenského k tomu účelu.) Rovněž při zastávkách v hanech neb kafanách jest dobře vyjít přítomným přívětivě vstříc, mužové, ano i chlapci již chovají se vždy s jakousi zdrženlivou laskavostí vrozenou všemu lidu." (Jiří Daneš,1902)

…inu pojďme se také přesvědčit o pověstné balkánské pohostinnosti, podmanivé kráse horských scenérií, kde krom pastevců nepotkáme ani živáčka, a orientální kráse bosenských městeček a tržišť. Projedeme Národní park Sutjeska a patero bosenských pohoří. Navštívíme kulturně rozmanité Sarajevo s unikátní tržnicí Baščaršija i slavný Starý most v Mostaru. Večer vždy zakotvíme v civilizaci a ochutnáme výbornou balkánskou kuchyni. Cestujeme v jednom buse se zájezdem Bosnou s krosnou (vícedenní přechody) a zájezdem Hory Bosny a Hercegoviny (jednodenní túry), je tedy možné kombinovat cyklistiku s pěšími túrami.

Program zájezdu

1.-2. den: BJELAŠNICA. Navštívíme Lukomir - nejvýše položenou vesnici v Bosně a Hercegovině a přes malebné sedlo Gradina dojedeme k pramenům říčky Tušily ( ↔ 45 km, ↕ 700 m).

3.-4. den: Přes krasové pohoří VISOČICA přejedeme do údolí řeky Neretvy až k jezeru Boračko ( ↔ 55 km, ↕ 750 m). Zájemci si užijí rafting v úchvatném kaňonu Neretvy (cca 25 EUR). Od Boračka jezera vyrazíme přes vápencové království pohoří PRENJ do sedla Rujiště (↔ 30 km, ↕ 1.000 m).

5.-6. den: Projedeme se širokým krasovým údolím v podhúří PrenjeVeležeCrvanje, navečer se podíváme k nejmohutnější bosenské vyvěračce Vrelo Bune (↔ 75 km, ↕ 750 m). Další den si od cyklistiky odpočineme, navštívíme hercegovskou perlu MOSTAR se slavným Starým mostem. Můžeme si projít muzea, fotogalerie, orientální tržiště, či jen posedávat u kávy. Navštívíme i staré osmanské město Počitelj a vykoupeme se pod vodopády Kravica. Večer se autobusem přesuneme do NP Sutjeska na východu země.

7.-9. den: Tři dny strávíme v NP SUTJESKA. Nejprve vyrazíme údolím mezi pohořími LebršnikVolujak, poté sjedeme do vesnice Tjentiště (↔ 42 km, ↕ 600 m). Místními furgony vystoupáme do sedla Prijevor a po svých dojdeme k malebnému Trnovačku jezeru. Od jezera je možné vyběhnout na nejvyšší bosenskou horu BOSANSKI MAGLIĆ (2.386 m). Zájemci mohou na Prijevor vyjet na kole. Třetí den zamíříme k Orlovačku jezeru v pohoří ZELENGORA (↔ 65 km, ↕ 1.100 m).

10. den: Poslední cyklistický den projedeme podhúřím Treskavice zpátky do pohoří Visočica a Bjelašnica a zalesněnými svahy Igmanu sjedeme do Sarajeva (↔ 85 km, ↕ 1.400 m). Lze zvolit i méně náročnou variantu a vypravit se jen do pohoří Treskavica (↔ 45 km, ↕ 500 m).

11.-12. den: S Bosnou se rozloučíme výletem na bobovou dráhu XIV. ZOH a prohlídkou hlavního města SARAJEVA s pohnutou historií. Nakoupíme suvenýry, vypijeme poslední bosenskou kávu a vyrazíme zpět do ČR. Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem včetně kol
  • 9x ubytování (1x horská chata, 6x balkánský kemp, 2x tábořiště)
  • vstupné do NP Sutjeska a k Trnovačku jezeru
  • průvodce
  • pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, připojištění odpovědnosti
  • zákonné pojištění CK
  • pišingr

Nástupní místa

Brno, Bratislava

Podobné zájezdy

 (CK Kudrna)

Bosna a Hercegovina na kole

Bosna a Hercegovina
2.8.2023 - 12 dní
13 800 Kč
© Copyright www.kamven.cz
Partneři projektu
Dovolená v Rakousku Dovolená ve Švýcarsku NaKole.cz - cyklistický portál
Dolní Rakouskol