Aktivní dovolená pro celou rodinu

Užitečné tipy pro výběr zájezdu

1) Jak vybrat zájezd, abychom se nedostali do potíží a nepřišli o svoje peníze?

Když klient přijde do cestovní kanceláře nebo do cestovní agentury a vybírá zájezd, měl by jako první vždy žádat, aby mu cestovní kancelář nebo cestovní agentura ukázala certifikát od pojišťovny o pojištění proti úpadku. Jen tak budou jeho peníze chráněny. Cestovní kanceláře mají tento certifikát běžně vyvěšen na viditelném místě. Také na internetových stránkách cestovních kanceláří musí být umístěna kopie certifikátu o pojištění proti úpadku. Klient má navíc ze zákona právo, aby mu byl tento certifikát předložen.  Na tomto certifikátu je uvedeno do kdy a u jaké pojišťovny je cestovní kancelář pojištěna proti krachu. 

Když si klient koupí zájezd u subjektu, který je pojištěn proti úpadku, nemusí se bát o svoje peníze a klientovi se nemůže stát, že by v případě krachu (neboli úpadku) cestovní kanceláře zůstal v zahraničí na holičkách. V případě krachu se o něj totiž musí ihned ze zákona postarat příslušná pojišťovna. Pojišťovna také vrátí peníze za nerealizované zájezdy. Zásadně proto doporučujeme, aby veřejnost kupovala zájezdy pouze u pojištěných subjektů, které se mohou prokázat platných certifikátem od pojišťovny.  Pokud se cestovní kancelář při prodeji zájezdu nedokáže nebo nechce prokázat platným certifikátem o pojištění proti úpadku, doporučujeme jít si koupit zájezd jinam.

Koupě zájezdu prostřednictvím cestovní agentury:

Cestovní agentura ze zákona nemusí být pojištěna proti úpadku. Její povinností je však uvést, která cestovní kancelář zájezd realizuje, aby byl klient informován, s kterou cestovní kanceláří pojede a zdali je pojištěna.

POZOR! Zájezd je podle našich zákonů definován jako kombinace dvou a více služeb. Pokud si koupíme např. jen letenku, není to zájezd a prodejce tedy nemusí být podle zákona pojištěn proti úpadku.

2) Co má obsahovat cestovní smlouva, kterou klient podepisuje při nákupu zájezdu?

Smlouva by měla obsahovat:

  • Označení obou smluvních stran tzn. klienta a cestovní kanceláře,
  • označení místa pobytu,
  • doprava vmístě pobytu apod.
  • Doporučujeme, aby si klient nechal do smlouvy maximálně specifikovat důležité body zájezdu.

Přesná specifikace zájezdu může být v cestovní smlouvě řešena i odkazem na číslo zájezdu v katalogu cestovní kanceláře, kde je vše pak podrobně uvedeno. Toto je také zákonný postup.

POZOR! Počet dní zájezdu neznamená počet nocí! Prvním dnem zájezdu se ze zákona rozumí kalendářní den, kdy klient nastoupí na zájezd. I v případě, že odjezd z ČR je v 23:30, jedná se o první den zájezdu. I v případě, že návrat zpět do ČR je ve 00:30, jedná se o poslední kalendářní den zájezdu. Lepší je proto informovat se na počet nocí.  Uvádění počtu dní (nikoli nocí) ale odpovídá platné české i evropské legislativě.

3) Jak zájezd reklamovat?

Pokud poskytnuté služby neodpovídají obsahu platné cestovní smlouvy, klient má právo na reklamaci a následnou kompenzaci či odškodnění.

Doporučujeme, aby klient reklamoval nedostatky nejprve ihned na místě pobytu u delegáta cestovní kanceláře. 

V případě, že nedostatky v poskytovaných službách nebyly odstraněny a vykompenzovány ke spokojenosti klienta přímo v místě pobytu v rámci zájezdu, klient má právo podat po návratu do ČR reklamaci. Reklamaci doporučujeme podat vždy písemně např. doporučeným dopisem. Podle českého zákona je potřeba podat reklamaci do 90 dní od skončení zájezdu. 

Reklamace je možno podle zákona adresovat cestovní kanceláři nebo také cestovní agentuře, kde byl zájezd zprostředkovaně zakoupen. Dopis by měl obsahovat, které služby neodpovídaly cestovní smlouvě, společně s dokumentací. Doporučujeme, aby si klient nechal tyto nedostatky potvrdit přímo na místě pobytu od delegáta CK, nafotil je nebo si zajistil svědectví ostatních členů zájezdu a tyto důkazy také přiložil v kopii k reklamačnímu dopisu.   Cestovní kancelář má povinnost do 30 dnů na tento dopis klientovi odpovědět.

Zdroj: Tomio Okamura, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

 

© Copyright www.kamven.cz
Partneři projektu
Dovolená v Rakousku Dovolená ve Švýcarsku NaKole.cz - cyklistický portál
Dolní Rakouskol